BIP

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań"

ul. Zubrzyckiego 36
41-605 Świętochłowice

REGON 241086880
NIP 6272663752

Telefon/faks: 32 3452165
Telefon komórkowy: 509398668

e-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl
www: www.sow-swietochlowice.pl

Adres skrytki ESP: /sow-przystan-swce/SkrytkaESP